Slobodanka Gavrilovska

Slobodanka Gavrilovska bavi se slikarstvom od 2002. godine kad je krenula na tečaj crtanja i slikanja pri Likovnoj radionici Art & hobby u Rijeci. Nakon temeljite crtačke i slikarske edukacije, započela je vlastito slikarsko istraživanje.  Ljubiteljica prirode, prirodno je svoj osebujan slikarski senzibilitet priklonila pejzažima.  Spontano se formirao i slikarski stil koji je imanentan autoričinoj tihoj, introvertiranoj ali zaigranoj prirodi, baziran na jakim kontrastima i naglašenoj površini. Slobodan i konvencijama neopterećen slikarski postupak približava je modernom izrazu, gdje se događa čista likovna igra bojama, ponegdje akcentirana crnom s uvijek dominantnom teksturom. Dodatno, igrom ritmova i kontrasta dobiva se jak dinamički učinak njenih slika. Često njene kompozicije, iako uvijek polaze od konkretnog (najčešće fotografije krajolika koje sama snima), nadilaze realizam i približavaju se apstraktciji, tj. likovni elementi zaživljuju svojim životom i „otimaju“ se, stvarajući vlastitu slikarsku priču.

Autorica je ostvarila 5 samostalnih izložbi s motivima pejzaža mora, planina…  i niz grupnih izložbi Likovne radionice Art & hobby.