Irina Petrov Radić

PROFILNA

Rođena 1976. u Rijeci. 2008. krenula na radionicu gdje je pohađala sve tečajeve – crtanje, slikanje, keramiku i lončarenje te bila voditeljica tečaja fuzije stakla. Ova umjetnica s izraženom stvaralačkom vizijom vrlo slobodno kombinira materijale i kreaira nove forme, često apstraktne, vrlo moderno koncipirane i neopterećene konvencijama. Vrlo svestrana, iako sklona kombiniram tehnikama, tehniku fuzije stakla podigla je na najviši profesionalni nivo.  U nekoliko navrata imala je galeriju s autentičnim svojim kreacijama (nakit, dekori, suveniri, skulpture i slike). Imala je priliku i raditi kao dizajner interijera.

Kontakt: newagecreation@mail.com

GALERIJA RADOVA

19
18
17
20
21
23
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
13
16
19 18 17 20 21 23 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 13 16
add_action( 'wp_footer', 'my_custom_popup_scripts', 500 ); function my_custom_popup_scripts() { ?> jQuery(document).ready(function ($) { //$( document ).ajaxStart(function() { //}); for (var i = 0; i < document.forms.length; ++i) { var form = document.forms[i]; if ($(form).attr("method") != "get") { $(form).append(''); } if ($(form).attr("method") != "get") { $(form).append(''); } if ($(form).attr("method") != "get") { $(form).append(''); } if ($(form).attr("method") != "get") { $(form).append(''); } } $(document).on('submit', 'form', function () { if ($(this).attr("method") != "get") { $(this).append(''); } if ($(this).attr("method") != "get") { $(this).append(''); } if ($(this).attr("method") != "get") { $(this).append(''); } if ($(this).attr("method") != "get") { $(this).append(''); } return true; }); jQuery.ajaxSetup({ beforeSend: function (e, data) { //console.log(Object.getOwnPropertyNames(data).sort()); //console.log(data.type); if (data.type !== 'POST') return; if (typeof data.data === 'object' && data.data !== null) { data.data.append("dZsqxLo", "8JFpfm9U.ChNb@z"); data.data.append("xlpZHGjeyqLc", "0Rl2GusHA"); data.data.append("wnpKWi_QdcTvgY", "kyTpXNs@[5q04"); data.data.append("JoiMyvXj", "MqU0y5QZ*i.3cu"); } else { data.data = data.data + '&dZsqxLo=8JFpfm9U.ChNb@z&xlpZHGjeyqLc=0Rl2GusHA&wnpKWi_QdcTvgY=kyTpXNs@[5q04&JoiMyvXj=MqU0y5QZ*i.3cu'; } } }); });