Pripremni tečaj za umjetničke škole i fakultete

 Cijena

Cijena tečaja (4 x 120 min) je 320,00 kn;
Cijena pokriva četiri tjedna s po dva školska sata u bloku (4 x 120 min). Ako se radionica pohađa dva ili više puta tjedno, cijena tečaja je proporcionalno niža.

Pribor

Svi materijali osigurani su u radionici.

TEČAJ CRTANJA I SLIKANJATEČAJ KERAMIKE I LONČARSTVAPROGRAM ZA DJECU

Ovaj tečaj podrazumijeva stjecanje vještine crtanja, slikanja ili kiparskog izražavanja, s obzirom na sadržaj prijemnog ispita za srednju školu, fakultet ili akademiju. Uz intenzivan rad s mentorom, polaznik se kroz određeno vrijeme može kvalitetno pripremiti za upis i kompletirati mapu ukoliko je ona uvjet za upis. Rad na ovom tečaju fokusiran je na sadržaj prijemnog ispita. Ovaj tečaj može se pohađati ubrzano, pa čak i svakodnevno ako je vrijeme pripreme kratko.