Dječja kreativna radionica

CIJENA

Cijena tečaja (4×90 min) je 260,00 kn; za školski uzrast

Cijena tečaja (4×60 min) je 200,00 kn; za predškolski uzrast

Cijena pokriva četiri tjedna s po dva školska sata u bloku (4 x 90 min) za školski uzrast, te 4×60 min za predškolski uzrast.

Ako se radionica pohađa dva ili više puta tjedno, cijena tečaja je proporcionalno niža.

O POLAZNICIMA

za djecu od 5 – 15 godina

SLIKARSKI PRIBOR

Svi materijali osigurani su u radionici.

likovna-radionica-art-and-hobby-predskolski-i-skolski-udrast-djecja-kreativna-radionica-17-600x400
likovna-radionica-art-and-hobby-predskolski-i-skolski-udrast-djecja-kreativna-radionica-18-600x400
likovna-radionica-art-and-hobby-predskolski-i-skolski-udrast-djecja-kreativna-radionica-20-600x400
likovna-radionica-art-and-hobby-predskolski-i-skolski-udrast-djecja-kreativna-radionica-21-600x400
likovna-radionica-art-and-hobby-predskolski-i-skolski-udrast-djecja-kreativna-radionica-19-600x400
likovna-radionica-art-and-hobby-predskolski-i-skolski-udrast-djecja-kreativna-radionica-22-600x400
likovna-radionica-art-and-hobby-predskolski-i-skolski-udrast-djecja-kreativna-radionica-24-600x400
likovna-radionica-art-and-hobby-predskolski-i-skolski-udrast-djecja-kreativna-radionica-23-600x400
likovna-radionica-art-and-hobby-predskolski-i-skolski-udrast-djecja-kreativna-radionica-25-600x400
likovna-radionica-art-and-hobby-predskolski-i-skolski-udrast-djecja-kreativna-radionica-26-600x400
likovna-radionica-art-and-hobby-predskolski-i-skolski-udrast-djecja-kreativna-radionica-27-600x400
likovna-radionica-art-and-hobby-predskolski-i-skolski-udrast-djecja-kreativna-radionica-1-600x400
djecja-likovna-radionica-art-and-hobby-rijeka-600x400
likovna-radionica-art-and-hobby-predskolski-i-skolski-udrast-djecja-kreativna-radionica-2-600x400
likovna-radionica-art-and-hobby-predskolski-i-skolski-udrast-djecja-kreativna-radionica-3-600x400
likovna-radionica-art-and-hobby-predskolski-i-skolski-udrast-djecja-kreativna-radionica-4-600x400
likovna-radionica-art-and-hobby-predskolski-i-skolski-udrast-djecja-kreativna-radionica-5-600x400
likovna-radionica-art-and-hobby-predskolski-i-skolski-udrast-djecja-kreativna-radionica-6-600x400
likovna-radionica-art-and-hobby-predskolski-i-skolski-udrast-djecja-kreativna-radionica-7-600x400
likovna-radionica-art-and-hobby-predskolski-i-skolski-udrast-djecja-kreativna-radionica-9-600x400
likovna-radionica-art-and-hobby-predskolski-i-skolski-udrast-djecja-kreativna-radionica-8-600x400
likovna-radionica-art-and-hobby-predskolski-i-skolski-udrast-djecja-kreativna-radionica-10-600x400
likovna-radionica-art-and-hobby-predskolski-i-skolski-udrast-djecja-kreativna-radionica-11-600x400
likovna-radionica-art-and-hobby-predskolski-i-skolski-udrast-djecja-kreativna-radionica-12-600x400
likovna-radionica-art-and-hobby-predskolski-i-skolski-udrast-djecja-kreativna-radionica-13-600x400
likovna-radionica-art-and-hobby-predskolski-i-skolski-udrast-djecja-kreativna-radionica-15-600x400
likovna-radionica-art-and-hobby-predskolski-i-skolski-udrast-djecja-kreativna-radionica-14-600x400
likovna-radionica-art-and-hobby-predskolski-i-skolski-udrast-djecja-kreativna-radionica-16-600x400

Kreativne radionice organizirane su za djecu od 5 do 15 godina. Najčešće radimo slikarstvo (akrilna tehnika) i kiparstvo (glina) ali i druge zanimljive tehnike, slikanje na svili, staklu, tekstilu i raznim podlogama.

Djecu nastojimo grupirati približno po dobi ali to nije presudan uvjet za kvalitetnu interakciju u grupi. Grupe su od oko 8 – 10 djece. Radi se po principu poticanja dječjeg izvornog stvaralaštva. Djeca imaju bogat unutarnji svijet i intuitivno služe se bojama i oblicima. Likovno izražavanje njima je spontano i primarno. Zadatak voditelja je djetetu osigurati materijalno tehničku podršku i poticati slobodno stvaralaštvo. Ne pokušavamo ih učiti kako se nešto crta/oblikuje već ih upoznajemo sa zakonitostima materijala i postupka. Djeca odlično iznalaze likovna rješenja ako diskretno potičemo kreativno mišljenje. Veća djeca vole raditi po promatranju i svoj izraz približavaju realizmu. Učimo ih kako gledati, crtačko-slikarska rješenja razvijaju se kroz  praksu. Izvanredni rezultati ovakvog pristupa potvrda su kvalitetne metode koja od djece čini prave stvaraoce.

add_action( 'wp_footer', 'my_custom_popup_scripts', 500 ); function my_custom_popup_scripts() { ?> add_action( 'wp_footer', 'my_custom_popup_scripts', 500 ); function my_custom_popup_scripts() { ?> add_action( 'wp_footer', 'my_custom_popup_scripts', 500 ); function my_custom_popup_scripts() { ?>