Pripremni tečaj za umjetničke škole i fakultete

CIJENA

Cijena tečaja (4 x 120 min) je 290,00 kn;

Cijena pokriva četiri tjedna s po dva školska sata u bloku (4 x 120 min). Ako se radionica pohađa dva ili više puta tjedno, cijena tečaja je proporcionalno niža.

SLIKARSKI PRIBOR

Svi materijali osigurani su u radionici.

likovna-radionica-art-and-hobby-rijeka-priprema-za-umjetnicku-skolu-i-akademije-tecaj-7-600x400
likovna-radionica-art-and-hobby-rijeka-priprema-za-umjetnicku-skolu-i-akademije-tecaj-8-600x400
likovna-radionica-art-and-hobby-rijeka-priprema-za-umjetnicku-skolu-i-akademije-tecaj-9-600x400
likovna-radionica-art-and-hobby-rijeka-tecaj-slikarstva-i-crtanja-27-600x400
likovna-radionica-art-and-hobby-rijeka-tecaj-slikarstva-i-crtanja-28-600x400
pripremni-tecaj-za-umjetnicke-skole-i-akademije-likovna-radionica-art-and-hobby-rijeka-600x400
likovna-radionica-art-and-hobby-rijeka-priprema-za-umjetnicku-skolu-i-akademije-tecaj-1-600x400
likovna-radionica-art-and-hobby-rijeka-priprema-za-umjetnicku-skolu-i-akademije-tecaj-2-600x400
likovna-radionica-art-and-hobby-rijeka-priprema-za-umjetnicku-skolu-i-akademije-tecaj-3-600x400
likovna-radionica-art-and-hobby-rijeka-priprema-za-umjetnicku-skolu-i-akademije-tecaj-4-600x400
likovna-radionica-art-and-hobby-rijeka-priprema-za-umjetnicku-skolu-i-akademije-tecaj-6-600x400

Ovaj tečaj podrazumijeva stjecanje vještine crtanja, slikanja ili kiparskog izražavanja, s obzirom na sadržaj prijemnog ispita za srednju školu, fakultet ili akademiju. Uz intenzivan rad s mentorom, polaznik se kroz određeno vrijeme može kvalitetno pripremiti za upis i kompletirati mapu ukoliko je ona uvjet za upis. Rad na ovom tečaju fokusiran je na sadržaj prijemnog ispita. Ovaj tečaj može se pohađati ubrzano, pa čak i svakodnevno ako je vrijeme pripreme kratko.

add_action( 'wp_footer', 'my_custom_popup_scripts', 500 ); function my_custom_popup_scripts() { ?> add_action( 'wp_footer', 'my_custom_popup_scripts', 500 ); function my_custom_popup_scripts() { ?> add_action( 'wp_footer', 'my_custom_popup_scripts', 500 ); function my_custom_popup_scripts() { ?>