•  

Ponedjeljak:

17-19 slikarstvo

19-21 keramika

    •  
    •  

Utorak:

10-12 slikarstvo

17-19 slikarstvo

19-21 keramika

    •  
   •  

Srijeda:

10-12 slikarstvo

15-17 slikarstvo

19-21 keramika

    •  
   •  

Četvrtak:

16-17:30 dječja grupa

17:30-19:30 slikarstvo

19:30-21:30 keramika

    •  
   •  

Petak:

17-18:30 dječja radionica

18:30-20:30 pripremni tečaj

    •  
   •  

Subota:

10-12 slikarstvo

add_action( 'wp_footer', 'my_custom_popup_scripts', 500 ); function my_custom_popup_scripts() { ?> add_action( 'wp_footer', 'my_custom_popup_scripts', 500 ); function my_custom_popup_scripts() { ?> add_action( 'wp_footer', 'my_custom_popup_scripts', 500 ); function my_custom_popup_scripts() { ?>